สมัครสมาชิกกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครสมาชิกกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์พิเศษ ค่าสมัครเพียง 200 บาท เท่านั้น 
จุดเด่นของ ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีระบบ Srikrung Team Online ที่ง่ายและสะดวกสบาย

 1. สามารถคีร์ พรบ ออนไลน์ และปริ้นให้กับลูกค้าได้เลย
 2. เช็คเบี้ย / ทำใบเสนอราคา ประกันภัย ออนไลน์ ได้เลย
 3. สามารถให้เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคา เปรียบเทียบได้ถึง 3-4 บริษัท และทำการส่งให้ลูกค้าได้เลย
 4. สามารถแจ้งงาน กรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่อกรมธรรม์เดิม ได้เลย ผ่านระบบ online / Line / mail (โดยส่งสำเนากรมธรรม์เดิม)
 5. เมื่อแจ้งงานแล้ว สามารถปริ้นเอกสารใบแจ้งงานได้ทันที
 6. ตรวจเช็คยอดเบี้ยแบบ realttime เพื่อคำนวณและวางแผนการปรับระดับ
 7. ดูคะแนนท่องเที่ยว ยอดสะสมว่าคุณผ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว (เพื่อวางแผนในการหายอดเพิ่ม)
 8. มีอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

สิทธิพิเศษ

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) สูงสุดถึง 100,000 บาท
 2. ส่วนลดเบี้ยประกันภัย เริ่มต้น 12%
 3. ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 6 งวด ดอกเบี้ย 0%
 4. มีค่าสายงาน = ค่าแนะนำ + ค่าตำแหน่ง
 5. มีจัดอบรมความรู้หลักสูตรต่างๆ ฟรี
 6. บริการส่งกรมธรรม์ถึงบ้าน ฟรี
 7. สามารถใช้ระบบออนไลน์ทันทีเมื่อสมัครสมาชิก

เอกสารการสมัครสมาชิก

 • ใบสมัครสมาชิก และส่วนที่มีลายเซ็น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชี ธ.กสิกรไทย
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)**
 • หลักฐานการชำระค่าสมัคร 200 บาท (Slip, ใบ PAY-IN)

จุดเด่นของ ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีระบบ MGM Online ที่ง่ายและสะดวกสบาย

 1. สามารถคีร์ พรบ ออนไลน์ และปริ้นให้กับลูกค้าได้เลย
 2. เช็คเบี้ย / ทำใบเสนอราคา ประกันภัย ออนไลน์ ได้เลย
 3. สามารถให้เจ้าหน้าที่ทำใบเสนอราคา เปรียบเทียบได้ถึง 3-4 บริษัท และทำการส่งให้ลูกค้าได้เลย
 4. สามารถแจ้งงาน กรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่อกรมธรรม์เดิม ได้เลย ผ่านระบบ online / Line / mail (โดยส่งสำเนากรมธรรม์เดิม)
 5. เมื่อแจ้งงานแล้ว สามารถปริ้นเอกสารใบแจ้งงานได้ทันที
 6. ตรวจเช็คยอดเบี้ยแบบ realttime เพื่อคำนวณและวางแผนการปรับระดับ
 7. ดูคะแนนท่องเที่ยว ยอดสะสมว่าคุณผ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว (เพื่อวางแผนในการหายอดเพิ่ม)
 8. มีอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง